Katalpa

Administratorem Twoich danych jest KATALPA Producent Domów Drewnianych Andrzej Dudek z siedzibą w 14-140 Miłomłyn, ul. Polna 8A,, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 741-177-72-48, REGON: 280198284.

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: info@katalpa.com.pl Kontakt we wskazanych sprawach
możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 14-140 Miłomłyn, ul. Twarda 2.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie w formularzu kontaktowym i w zależności od treści zapytania przedstawienia oferty,
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

KATALPA Producent Domów Drewnianych Andrzej Dudek informuje, że dane osobowe mogą być ujawniane następującym kategoriom odbiorców:
a. Firmom księgowym współpracującym z Katalpą,
b. Kancelariom prawnym współpracującym z Katalpa,
c. Firmom ubezpieczeniowym współpracującym z Katalpą,
d. Firmom transportowym, kurierskim i pocztowym.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych); posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszym biurze 14-140 Miłomłyn, ul. Twarda 2 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: info@katalpa.com.pl. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez KATALPA Producent Domów Drewnianych Andrzej Dudek w ramach zawieranych z Tobą umów.

 

Katalpa Producent Domów Drewnianych
Andrzej Dudek
14-140 Miłomłyn, ul. Polna 8A
Biuro handlowe: 14-140 Miłomłyn, ul. Twarda 2
Tel: 665-290-730 E-mail: info@katalpa.com.pl
www.katalpa.com.pl